Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)

Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS), Cod SMIS 37880

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în parteneriat cu Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică (ANIAP) și Asociația Comunelor din România (ACoR) va lansa în data de 19 aprilie 2012 proiectul cu titlul Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Dezvoltarea Capacității Administrative, axa prioritară 2 –  Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de intervenție 2.2 – Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor.

Obiectivul proiectului este asigurarea accesului oricărei instituții publice, persoane juridice și persoane fizice la un sistem unic de nomenclatură stradală, standardizarea modului de reprezentare și stocare a adresei la nivel național și operaționalizarea unui sistem și a unor mecanisme de lucru care să permită utilizarea standardizată și cu referință spațială univocă a numărului administrativ (adresa) precum și asigurarea accesului la o sursă unică și oficială pentru aceste date prin intermediul unor servicii electronice.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 3.180 de autorități ale administrației publice locale, unice responsabile pentru atribuirea și modificarea denumirilor străzilor și a numerelor administrative precum și de instituții ale administrației publice centrale și locale, consumatori de nomenclatură stradală în procesele de lucru proprii.

Valoarea totală a proiectului este 8.721.591,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 7.413.352,35 lei, durata de implementare a proiectului fiind de 20 de luni.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara va pune la dispoziția autorităților și instituțiilor administrației publice locale și centrale un registru unic, electronic, al nomenclaturilor stradale.

Registrul va genera efecte imediate precum:

  • practici unitare în atribuirea adreselor
  • evidență grafică unică a adresei
  • acces facil la aceeași informație
  • eliminarea costurilor inutile suportate atât de cetățean cât și de instituții
  • certitudinea destinației pentru intervențiile rapide (pompieri, poliție)
  • alinierea la practicile europene.

Comentariile sunt închise.