Adunarea Generală 2016

Dragi membri ANIAP,

În perioada 21-22 aprilie 2016, la Predeal – Sala de Ședințe a Hotelului Carpați s-au desfășurat lucrările Adunării Generale ANIAP 2016, cu următoarea ordine de zi – validare/excludere membri, alegerea Consiliului Director și a Președintelui asociației, alegerea și numirea persoanei împuternicite să efectueze demersurile necesare modificării Actului Constitutiv și a Statutului ANIAP, aprobarea situațiilor financiar-contabile pe anul 2015, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și alte probleme organizatorice.

Evenimentul a cuprins și următoarele evenimente:

  • Prezentarea programelor de finanțare europene 2014-2020
  • Administrații eficiente – Soluții de e-guvernare/Comunicații și securitate/Servicii electronice
  • Seminar de achiziții publice: Transpunerea noilor directive în domeniul achizițiilor publice
  • Seminar privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public
  • Tech-Net Microsoft

Comunicat de presă

În secțiunea Adunări Generale – Ediția 2016 veți regăsi toate documentele, respectiv arhiva foto a evenimentului.

Mulțumim tuturor participanților !

Echipa ANIAP

Comentariile sunt închise.