Standardizare Baze de Date

STANDARDE STRUCTURI BAZE DE DATE  SI FORMATE DE COMUNICARE ALE ACESTORA

 

Situaţia existentă

 • în acest moment sunt diverse baze de date, cu diverşi administratori şi structuri stabilite prin diferite acte normative
 • majoritatea dintre ele sunt derivate ale bazei de date a populaţiei, fără a respecta vreuna dintre ele structura acesteia
 • majoritatea câmpurilor de identificare a persoanei (cod numeric personal, nume, prenume, data naşterii, sex, starea civilă, domiciliul) sunt utilizate de majoritatea administratorilor de baze secundare (contribuabili / roluri de impozite şi taxe locale, asiguraţi sociali, asiguraţi de sănătate, asiguraţi de şomaj, fise fiscale, beneficiari de venit minim garantat, etc.) în structura stabilită de aceştia, fără o verificare a existenţei / preexistenţei acestor câmpuri la nivelul celorlalte baze, cu denumiri, lungimi sau natură diferită de la o bază la alta
 • majoritatea acestor baze se regăsesc (cu excepţia celei legate de impozitele şi taxele locale) atât la un aşa-numit nivel local / judeţean cât şi la nivel centralizat / minister
 • majoritatea bazelor de date sunt în format DBF
 • majoritatea bazelor de date sunt în format închis, fără acces din afara sistemului propriu al administratorului la acestea
 • majoritatea bazelor de date au propriul sistem de securitate al actualizării / transferului / consultării
 • redundanţă a informaţiei la nivelul tuturor administratorilor datorita lipsei unui acces comun la o resursa unică
 • greutatea / imposibilitatea / costuri ridicate / ale conversiei unei baze de date în momentul utilizării unui alt soft de aplicaţie / altă tehnologie de programare ( conducând de cele mai multe ori la recrearea şi reintroducerea bazei de date)
 • imposibilitatea relaţionării bazelor de date în forma lor actuală fără scriere de aplicaţii în acest sens sau fără modificări ale structurilor acestora 

 

Scopul proiectului :

 • crearea premiselor utilizării portalurilor unice de informaţii

 

 

Obiective

 • stabilirea unor standarde ale structurilor bazelor de date
 • constituirea unei comisii de reglementare în domeniul bazelor de date de interes naţional şi regional
 • declararea, cel puţin în faza 1 a proiectului, a bazei de date a populaţiei ca resursă strategică naţională, prin acte normative şi impunerea utilizării structurii acesteia de toate instituţiile care prelucrează înregistrări din aceasta
 • stabilirea unor formate standard de comunicare a bazelor de date, cu posibilitate de modificare anuală în cazul apariţiei de noi tehnologii şi cu costuri de implementare nule

 

Măsuri

 • ANIAP va crea grupul său de lucru iniţial pentru identificarea bazelor care se utilizează la nivelul administraţiei publice locale
 • identificarea prelucrărilor actuale şi de viitor a acestora de interes local, judeţean şi naţional
 • identificarea formatelor actuale şi a structurilor cele mai des utilizate în vederea estimării eforturilor financiare / umane de conversie
 • identificarea mărimii bazelor de date utilizate şi a gradului de redundanţă al acestora în vederea stabilirii bazelor de date care ar putea deveni unice (naţionale)
 • ANIAP va înainta propunerile grupului de lucru actorilor interesaţi de aceste baze de date şi administratorilor de la nivel naţional
 • FALR , MCSI şi MAI vor coordona constituirea grupului de lucru la nivel naţional şi activitatea acestuia
 • FALR , MCSI şi MAI vor coordona legiferarea comisiei de reglementare în domeniul bazelor de date
 • ANIAP va asigura secretariatul grupului naţional
 • ANIAP va colabora cu asociaţiile firmelor private din domeniul IT în vederea identificării formatelor de comunicare optime

Comentariile sunt închise.