Finanţare Informatizare

PROPUNERE DE ACT NORMATIV ÎN VEDEREA SUSŢINERII FINANCIARE A INFORMATIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

 

Scop

În vederea realizării unei informatizări coerente, în concordanţă cu strategia guvernului de e-administraţie se impune asigurarea unui fond special la nivelul fiecărei unităţi teritorial-administrative cu destinaţie informatizarea  administraţiei publice locale. 

Obiective

Fondul special de informatizare al administraţiei publice locale va permite fiecărei unităţi administrativ-teritoriale să investească în informatizarea serviciilor sale către cetăţeni, într-un mod unitar, pe baza strategiei proprii de informatizare, aliniată cu cea a guvernului.

 În acest sens, se vor asigura premisele furnizării de servicii electronice pentru cetăţean în vederea asigurării transparentei actului administrativ, diminuării corupţiei şi birocraţiei, eliminării erorilor administrative precum şi a asigurării accesului a unui număr cât mai mare de cetăţeni la informaţie.

Propunere

Fondul special de informatizare se va constitui în procent de 1% din totalul IVG (Impozitului pe Venitul Global) colectat la nivel naţional.

Exemplu:  Total IVG prelevat a fi colectat 2002 = 43.862 mld lei

1% = 439 mld lei, reprezentând aproximativ 13 milioane dolari la nivel naţional.

Repartizarea

Deoarece serviciile electronice nu ţin cont de numărul de cetăţeni care le vor utiliza , în sensul că este suficient să existe un singur cetăţean care să dorească sa aibă acces la acestea, propunerea de repartizare este ca acest fond să se împartă în mod unitar în funcţie de unităţile administrativ teritoriale, respectiv la un total de 2983 unităţi ( 2706 comune, 138 oraşe, 98 de municipii şi 41 de consilii judeţene) rezultând o sumă fixă de repartizat de aproximativ 4.000 de dolari pe unitate teritorial administrativă.

După cum se observă, comunele vor avea un avantaj financiar deoarece aceasta sumă le va permite în faza 1 acumulări cantitative (cel puţin un calculator şi conectarea la Internet), permiţându-le în faza 2 să achiziţioneze pachete minime de aplicaţii soft (impozite şi taxe, contabilitate, etc.).

Insistăm pe acest mod de repartizare deoarece municipiile şi consiliile judeţene au reuşit în mare parte să-şi mărească parcul IT, investiţiile acestora concretizându-se în acest moment pe soluţii informatice integrate. Cel puţin, din punct de vedere al consiliilor judeţene, aceste sisteme nu pot fi realizate fără o bază solidă de la nivelul comunelor şi oraşelor.

De asemenea, municipiile şi consiliile judeţene vor avea un fond minim de investiţie care le va permite cel puţin în faza 1 licenţierea completă a parcului IT sau finalizarea de studii de fezabilitate pentru introducerea sistemelor integrate sau pentru completarea parcului necesar.

Comentariile sunt închise.