Expert ANIAP

PROCEDURA DE OBŢINERE A CALITĂŢII DE EXPERT ANIAP

 

Formular înscriere, Precizări completare formular

 

Definiţii

 

Expert ANIAP – membrul ANIAP care deţine cunoştinţe de specialitate şi experienţă în domeniul TIC şi îndeplineşte punctajul total minim impus şi punctajul minim cumulat pentru criteriile de certificare.

Consultant ANIAP –  membrul ANIAP care nu a îndeplinit condiţiile pentru obţinerea calităţii de expert ANIAP, dar deţine cunoştinţe de specialitate avansate în minim un domeniu TIC şi punctajul minim cu privire la contribuţia la activitatea asociaţiei. 

Drepturi :

 • are dreptul să folosească titulatura de expert ANIAP sau consultant ANIAP pe durata valabilităţii acesteia
 • are dreptul să renunţe la titulatură pe durata valabilităţii acesteia
 • are dreptul de a obţine cu prioritate finanţări din partea ANIAP pentru evoluţia sa profesională
 • are dreptul de a fi recompensat pentru serviciile efectuate în calitatea pe care o deţine
 • nu are dreptul de a folosi această titulatură în scopuri lucrative în afara asociaţiei

 

Obligaţii:

 • are obligaţia să răspundă la termen solicitărilor profesionale din domeniul său de specializare primite din partea Colegiului Director al asociaţiei
 • are obligaţia de a furniza servicii de calitate
 • are obligaţia de a-si asuma responsabilitatea profesională pentru serviciile oferite sau pentru opiniile pe care le elaborează în calitatea sa
 • are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor obţinute

 

Pierderea calităţii de expert / consultant ANIAP este determinată de:

 • pierderea calităţii de membru ANIAP
 • refuzul nejustificat la doua solicitări consecutive
 • furnizarea de servicii slabe de calitate

 

Comitetul de evaluare

 • comitetul de evaluare este format din 5 experţi ANIAP
 • comitetul de evaluare este statutar numai cu 5 membri
 • comitetul de evaluare este ales de Adunarea Generală, o dată la 2 ani, concomitent cu alegerea Colegiului Director
 • membrii Colegiului Director nu fac parte din comitetul de evaluare
 • în mod excepţional , până la formarea primilor 5 experţi ANIAP rolul comitetului de evaluare este îndeplinit de Colegiul Director
 • comitetul de evaluare nu poate modifica procedurile de evaluare fără acordul Adunării Generale
 • comitetul de evaluare va actualiza permanent lista certificărilor internaţionale în vigoare, lista studiilor superioare de specialitate

 

Procedura de evaluare

 • toţi membrii ANIAP vor completa formularul de evaluare în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentelor norme sau concomitent cu depunerea cererii de adeziune
 • formularul de evaluare completat va fi analizat de comitetul de evaluare
 • fiecare membru al comitetului de evaluare punctează elementele înscrise de solicitant în formularul de evaluare, finalul întrunit pentru fiecare criteriu fiind media punctajelor acordate de membrii comitetului de evaluare
 • media punctajelor trebuie să fie echilibrată astfel încât să nu existe diferenţe majore de punctare între membrii comitetului de evaluare în cadrul aceluiaşi criteriu
 • în cazul diferenţelor majore de punctaj, colegiul director nu va valida propunerea comitetului de evaluare
 • în cazul unor precizări neclare ale solicitantului, comitetul de evaluare poate solicita acestuia clarificări, copii după documente sau oricare altă informaţie astfel încât procedura de evaluare să fie edificatoare
 • în termen de 30 de zile comitetul de evaluare este obligat să comunice rezultatul evaluării atât solicitantului cât şi Colegiului Director
 • în termen de 15 zile solicitantul poate depune contestaţie cu privire la rezultatul evaluării către Colegiul Director
 • contestaţia depusă de solicitant va face referire la criteriile şi punctajele pe care acesta le contestă
 • în termen de 15 zile de la primirea contestaţiei, Colegiul Director o soluţionează pe baza analizei fiselor individuale de punctaj şi a argumentelor în acest sens realizate de fiecare membru al comitetului de evaluare
 • Colegiul Director validează rezultatul evaluării după expirarea perioadei de contestaţie şi publică acest rezultat pe site-ul ANIAP
 • în cazuri excepţionale de neîntrunire a cvorumului comitetului de evaluare sau în cazul în care un membru al comitetului de evaluare depune cererea pentru reînnoirea calităţii de expert ANIAP, Colegiul Director numeşte alt expert ANIAP în comitetul de evaluare sau în cazul în care nu există alt expert, va numi un alt membru ANIAP
 • orice modificare a statutului profesional al expertului /consultantului ANIAP va fi comunicată comitetului de evaluare în termen de 15 zile de la producerea acesteia

Valabilitatea certificării

Calitatea de expert ANIAP e valabilă 2 ani de la data obţinerii acesteia. După 2 ani, expertul ANIAP îşi depune din nou documentaţia pentru obţinerea calităţii.

 

Criterii de certificare :

 • educaţie / şcolarizare
 • experienţă profesională
 • contribuţie la activitatea asociaţiei

Punctajul minim pentru a obţine un certificat de recunoaştere a calităţii de expert ANIAP : 150 puncte

 

Punctaje minime pe criterii :

 • educaţie : 30
 • experienţă profesională : 60
 • contribuţie la activitatea asociaţiei : 10

 

Punctaje Educaţie :

Criteriu de eligibilitate – studii superioare pentru Expertul ANIAP

Consultantul ANIAP poate avea şi studii medii.

 • diplomă absolvire studii superioare de specialitate: 20 pct.
 • diplomă absolvire studii superioare: 15 pct.
 • diplomă absolvire examene de formare, specializare, perfecţionare: 5 pct./examen (se va specifica calificarea obţinută, instituţia care a acordat diplomă, număr şi dată certificat)
 • certificate internaţionale de specialitate: 10 pct./examen (se va specifica calificarea obţinută, instituţia care a acordat certificatul, număr şi dată certificat)
 • câte un punct pentru fiecare 40 de ore de participare la cursuri de specialitate, seminarii şi conferinţe, exclusiv cele organizate de ANIAP, exclusiv cele pentru care s-a obţinut o diploma de absolvire (se va specifica cursul, durata, organizatorul si anul organizării). Maximul care se va acorda pentru acest criteriu este de 10 puncte.

 

Punctaje Experienţă profesională :

Criteriu de eligibilitate cumulat pentru Expert ANIAP :

 • minim 2 ani vechime in domeniul IT&C
 • minim un an de  IT în Administraţia Publică
 • minim un an manager de proiect

 

Criteriu de eligibilitate pentru consultant ANIAP

 • minim o aptitudine profesională de nivel avansat
 • trainer / poziţie similară ITC – 2 pct. /an (se va specifica cursul, instituţia angajatoare, perioada). Maximul care se acorda pentru acest criteriu este de 6 puncte
 • funcţie de conducere ITC în Administraţia Publică – 1 pct. /an ( se va specifica funcţia şi numărul de ani pentru fiecare funcţie). Maximul care se acordă pentru acest criteriu este de 4 puncte
 • analist / programator / inginer de sistem / administrator baze de date / administrator de reţea / webmaster / poziţie similară  – 10 pct. / an (pentru funcţiile cumulate se acorda 1 punct in plus pe an) – (se va specifica funcţia, instituţia angajatoare, numărul de ani, descrierea atribuţiilor). Maximul care se acordă pentru acest criteriu este de 50 puncte
 • obligatoriu se va completa fisa competenţelor tehnice şi abilităţile în domeniu – nu se punctează
 • experienţa în proiecte IT&C

 

Calitatea in cadrul proiectului :

 • manager de proiect – 10 pct.
 • responsabil, coordonator, executant – 5 pct.

Sfera de cuprindere:

 • < 50 useri – 5 pct.
 • > 50 – < 100 useri – 10 pct.
 • > 100 – 15 pct.

 

Valoare proiecte

 • < 10.000 EUR – 5 pct.
 • > 10.000 – <50.000 EUR – 8 pct.
 • > 50.000 – <300.000 EUR – 12 pct.
 • > 300.000 – <1.500.000 EUR – 15 pct.
 • > 1.500.000 – <3.000.000 EUR – 18 pct.
 • > 3.000.000 EUR – 20 pct.
 • obligatoriu se va furniza şi o descriere tematică a proiectului

 

Contribuţie la activitatea ANIAP:

 • studii /articole /modele caiete de sarcini /programe /surse /best practices / altele, publicate în reviste / pe site-ul ANIAP – 1 pct. /element publicat – (se va specifica elementul, tematica, data publicării)
 • funcţie de coordonare în cadrul grupurilor de lucru  – 1 pct. /an ( se va specifica grupul şi perioada)
 • membru în comitetul de evaluare – 1 pct. /an – se va specifica perioada
 • prezentări in cadrul evenimentelor ANIAP – 1 pct. /an (se va specifica prezentarea , data evenimentului)
 • funcţii de conducere deţinute în Consiliul Director – 2 pct. / an de conducere – se va specifica perioada
 • premii pentru activitate – 5 puncte/premiu – se va specifica premiul şi data acordării

 

LISTA DESCHISĂ – declararea competentelor şi a gradului de pregătire (minim, mediu, avansat) se va face pe proprie răspundere:

 

Abilităţi

Limbi străine 1.Engleza 2.Franceza 3.Germana 4.altele

Programare 1.C++ 2.Pascal 3.Fortran 4.Perl 5.Python 6.Cobol 7.Lisp 8.ASM 9.Visual Basic 10.Visual C 11.Visual Java 12.Delphi 13.Java 14.kylix 15.bash 16.ANSI SQL 17.PL/SQL 18.PHP 19.ASP 20.C# 21.MS SQL 22.Basic 23.MySQL 24.FoxPro 25.Visual Fox 26.JavaScript 27.HTML 28.XML/DTD/SOAP/UDDI 29.SGML 30.VBScript 31.lista deschisă…

Sisteme de operare 1.Windows 95/98/Me 2.Windows NT server 3.Windows NT/2000/XP 4.Windows 2000 -> tipul 5.Windows 2003 -> tipul 6.Linux -> distribuţia 7.alte sisteme

Platforme GIS 1.ESRI 2.Autodesk 3.MapInfo 4.GeoMedia 5.altele

 • baze de date
 • reţele
 • depanare
 • grafică

Comentariile sunt închise.