Certificare şi Auditare

SISTEM DE CERTIFICARE / EVALUARE APLICAŢII SOFT PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ şi FORMARE DE AUDITORI IT

 

Situaţia existentă cu privire la aplicaţiile soft :

 • numeroase aplicaţii produse atât de vendori cât şi de informaticienii din administraţia publică locală
 • majoritatea aplicaţiilor sunt proiectate punctual, la cererea unui anumit serviciu al instituţiei, fără o analiză de sistem riguroasă sau în baza unor caiete de sarcini sumare
 • în majoritatea cazurilor, ceea ce se prevedea ca şi funcţiuni în contractul iniţial / comanda iniţială este diferit de ceea ce se doreşte / se recepţionează la final
 • modificările de legislaţie sunt mult mai rapide decât timpul de realizare a aplicaţiilor, şi de obicei ceea ce se dorea la momentul iniţial este depăşit din punct de vedere al reglementarilor legislative în momentul implementării
 • aplicaţii cu funcţiuni aproximativ similare au diferenţe de cost foarte ridicate (uneori justificate de tehnologiile în care s-au proiectat)
 • datorită criteriului preferenţial de selecţie al costului cel mai scăzut precum şi a lipsei personalului de specialitate la majoritatea primăriilor de comune sau oraşe, achiziţiile de aplicaţii soft s-au axat pe cele ieftine dar cu funcţiuni / servicii aproape inexistente şi care au condus la un patrimoniu informatic nefuncţional

Situaţia existentă cu privire la resursa umana de specialitate :

 • nu există un statut foarte clar al atribuţiilor informaticienilor în cadrul administraţiei publice locale, în special ce ar trebui sa facă (fişa postului), ce ar trebui să ştie (studii de specialitate, calificări)
 • majoritatea informaticienilor trec prin tranziţia de la tehnician la manager IT cu dificultate, neexistând nici un fel de calificare în domeniu (ex : project manager)
 • lipsa cunoştinţelor de management conduc de cele mai multe ori la întocmirea unor caiete de sarcini insuficient de documentate cu privire la funcţiunile unei aplicaţii soft

Scop

 • introducerea unui sistem de certificare din punct de vedere al calităţii produselor / soluţiilor informatice pentru administraţia publică locală şi crearea unui grup de auditori (experţi) IT ai ANIAP

Obiective

 • crearea unui sistem de indicatori atât funcţionali cât şi tehnici pe care trebuie să-i îndeplinească o aplicaţie soft pentru administraţia publică locală
 • crearea unor caiete de sarcini general valabile pentru achiziţiile de produse informatice în vederea introducerii transparenţei la nivelul sistemului de achiziţie şi în vederea achiziţionării unor sisteme de calitate
 • crearea premiselor integrării diverselor module independente de aplicaţii pentru crearea unui back-office al administraţiei publice locale
 • crearea unui raport între calitate şi preţ a diverselor soluţii informatice
 • crearea unui grup de auditori IT ai ANIAP care vor satisface necesarul de resurse umane de specialitate în domeniul certificării de calitate

Măsuri

 • ANIAP va constitui un grup de 10 membri în vederea formării acestora ca auditori IT
 • Colegiul Director va stabili criteriile de selecţie a acestor membri
 • ANIAP va asigura formarea acestor auditori
 • ANIAP prin intermediul grupului de auditori şi a unui grup de experţi ai administraţiei publice locale va identifica:
 • Pachete de aplicaţii la nivelul administraţiei publice locale
 • Funcţiunile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare aplicaţie şi reglementările juridice care au condus la introducerea acestora
 • Nivelele de implementare / adresabilitate ale fiecărei aplicaţii (comună, oraş, municipiu, consiliu judeţean)
 • Stabilirea punctajului maxim / pe funcţiuni ale fiecărei aplicaţii

 

ANIAP, în colaborare cu experţi ai companiilor private va identifica funcţiunile complementare (tehnice) pe fiecare aplicaţie

 • ANIAP va face publice criteriile de certificare
 • ANIAP, în colaborare cu FALR şi MAI vor constitui comisia de avizare / certificare a aplicaţiilor soft
 • ANIAP, în colaborare cu FALR va promova acest sistem de certificare la nivelul tuturor autorităţilor publice locale astfel încât fiecare aplicaţie ce se va implementa sa aibă certificatul de evaluare emis de comisa de avizare
 • ANIAP, în colaborare cu FALR vor promova minimul de punctaj pe care o aplicaţie trebuie să-l îndeplinească ca să poată fi implementată la nivelul administraţiei publice locale

Comentariile sunt închise.