Grupuri de lucru

Grup de lucru

Responsabil Grup

Membri

PROMOVAREA ASOCIAŢIEI    
COMUNICAŢII, SECURITATE REŢELE    
DEZVOLTARE APLICAŢII BAZE DE DATE    
LEGISLAŢIE    
WEB SITE-uri    
ANALIZE DE SISTEM    
TRAINING    
AUDITARE IT, MANAGEMENT DE PROIECT    
STRATEGIA DE INFORMATIZARE, e-gov    
INTEGRARE    

  

GIS    

 Sisteme informatice integrate : componenta de bază GIS

 • Baze de date spaţiale, legătura cu bazele de date tradiţionale
 • Circuitul informaţiilor spaţiale în domeniul public şi privat, necesităţi şi modalităţi de optimizare şi reducere costuri
 • Analiza necesităţilor şi definirea structurii unor sisteme complexe cu componenta GIS
 • Ciclul de viaţă a datelor şi aplicaţiilor GIS
 • Recomandări pentru structura şi conţinutul bazelor de metadate pentru administraţia publică (conform recomandări UE şi existent USA)

 

SISTEME DE OPERARE

Consultanţă pentru configurare; administrare

 • Consultanţă pentru configurări şi setări de securitate

 

  

PROMOVAREA ASOCIAŢIEI

 

 • Legătura cu sectorul guvernamental
 • Legătura cu asociaţiile profesionale din administraţia publică din ţară şi străinătate
 • Legătura cu sectorul privat
 • Prezenţa la evenimente IT
 • Atragerea de surse de finanţare

 

COMUNICAŢII şi SECURITATEA REŢELELOR

 LAN, VPN, INTRANET

 • Probleme de securitate generală
 • Relaţia dintre  securitatea reţelelor informatice şi a politicii de management a instituţiei
 • Metode de securizare (specializări la MS Windows Server, Linux etc.)

 

DEZVOLTARE DE APLICAŢII / BAZE DE DATE

 Oracle, SQL Server, ACCESS, VISUALFOX, OPEN SOURCE

 • Analizează structura bazelor de date, caută să rezolve problema exportului din şi către anumite sisteme de baze de date.
 • Programare la cerere

 

LEGISLAŢIE

 Propuneri legislative

 • Notificarea membrilor asociaţiei la apariţia actelor legislative din domeniu IT sau alte domenii care impun modificări în produsele informatice
 • Colaborare cu alte asociaţii profesionale pentru propuneri de modificări legislative sau clarificarea modului de aplicare a  actelor normative ce vizează activitatea administraţiei locale şi are tangenţă cu sistemul informatic (autorizare construcţii, acord unic, PUG, legea accesului la informaţiile publice, e-tax-payment , etc.)
 • Statutul informaticianului din administraţia publică

 

WEB site-uri

 Tehnici de generare pagini web ;  scripturi ; php, etc.

 • Legături cu baze de date, interogări
 • Servere de aplicaţii web: servere de hărţi, imagini

 

TRAINING

 Organizare instruiri pentru membrii ANIAP;

 • Organizare instruiri alţi funcţionari publici ;
 • Evidenţa membrilor ANIAP care pot fi traineri

 

ANALIZE DE SISTEM

Buget, Investiţii, Financiar – Contabilitate, Salarii, Venit minim garantat, Registru agricol, Stare civilă ;

 • Aplicaţii tehnice, alte aplicaţii neidentificate

 

MANAGEMENT DE PROIECT şi AUDITARE IT

 

 STRATEGIA DE INFORMATIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

INTEGRARE

 • Analiza şi posibilitatea de integrare a mai multor tipuri de aplicaţii;
 • Analiza şi implementarea aplicaţiilor cross-platform;
 • Integrarea soluţiilor tuturor grupurilor de lucru.

 

COMPANII PARTENERE ALE GRUPURILOR DE LUCRU 

 • Fiecare membru al asociaţiei se poate înscrie intr-un grup de lucru dar nu mai mult de două.
 • Grupurile de lucru îşi stabilesc planul de acţiune pe fiecare an, calendarul activităţilor, bugetul şi partenerii.
 • Propunerile grupurilor de lucru se înaintează Colegiului Director spre analiză şi aprobare, care la rândul lui le înaintează spre aprobare Adunării Generale.
 • În funcţie de misiunea, necesitatea şi obiectivele sale, un grup de lucru se poate înfiinţa sau dizolva.

Comentariile sunt închise.