Ediţia 2007

CONFERINŢA ANUALĂ – Ediţia 2007

În perioada 7-9 septembrie 2007, la Mamaia – Complexul Iaki, s-au desfăşurat lucrările conferinţei anuale ANIAP.

Conferinţa anuală ANIAP, eveniment dedicat soluţiilor de e-administraţie, a provocat profesional şi în acest an prin tematica sa – SISTEME INFORMATICE INTEGRATE PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – atât furnizorii de solutii cât şi administratorii sistemelor informatice din administraţia publică.

Eveniment dedicat exclusiv solutiilor TIC pentru administraţia publică, conferinţa anuală ANIAP a demonstrat că administraţia publică implementează conceptul de e-administraţie iar scopul major al tuturor realizărilor în acest domeniu îl reprezintă cetăţeanul şi servirea acestuia într-o manieră modernă, eficientă şi transparentă.

Alături de peste 120 informaticieni din administraţia publică şi mai mult de 80 de reprezentanţi ai furnizorilor de solutii TIC au onorat împreună cu alţi invitaţi de seamă prin prezenţa lor acest eveniment:  din partea Asociaţiei Oraşelor din România – vicepreşedinte Ilie Botgros, din partea Asociaţiei Comunelor din România – prim-vicepreşedinte Mariana Gâju, din partea Parlamentului Romaniei – doamna senator Adriana Ţicău, din partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – consilier Eugen Popa, din partea Asociaţiei Managerilor Financiari din Administraţia Publică Locală din România – preşedinte Sirma Caraman, din partea Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe – preşedinte Mircea Grigorovschi, din partea Asociaţiei Directorilor de Integrare Europeană din Municipii – preşedinte Cozia Georgescu, din partea U.S.A.I.D. – domnul Victor Rădulescu.

De asemenea, au onorat evenimentul cu prezenta lor presa de specialitate reprezentată de trustul de presă IDG, trustul de presă FINMEDIA, trustul de presă MARKET WATCH, eFINANCE, revista CAD MAGAZINE precum şi presa locală.

Sponsorii evenimentului au fost companiile S&T ROMANIA, SOFTWIN ASCENTA, AUTODESK – FINSIEL, SIVECO România şi BITDEFENDER.

Centrul de comunicaţii al conferinţei a fost asigurat de compania COMPLET ELECTRO SERV.

Alaturi de parteneri traditionali ai ANIAP-ului precum, ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS, CG&GC IT, CTCE PIATRA NEAMŢ, CS VISION, INTERGRAPH COMPUTER SERVICES, INDUSTRIAL SOFTWARE, INTRAROM, MICROSOFT ROMANIA,  NET BRINEL, ORACLE ROMANIA,  SIVECO ROMANIA, UTI SYSTEMS conferinta s-a bucurat de atragerea unor parteneri noi precum: S&T ROMANIA, TOTAL SOFT, CISCO SYSTEMS, LASTING SOFTWARE, XEROGRAPHICS, FINSIEL ROMÂNIA şi a unor companii internationale QUADRATECH ITALIA, REGIUNEA MARCHE ITALIA, AUTODESK EMEA AUSTRIA şi RED HAT VDEL AUSTRIA.

Deja traditionale, premiile anuale au constituit o recunoaştere a eforturilor tuturor celor care sprijină activitatea asociaţiei şi a celor care prin realizarile lor demonstrează că e-administraţie se implementează.

De asemenea, bazat pe modelul concursului Comunităţii Europene – European Golden Crest, ANIAP a oferit premiile concursului Comunitatea Virtuală, concurs de web-site-uri ale autorităţilor locale din România.

Lansat în mod oficial cu ocazia deschiderii conferinţei, studiul cu privire la stadiul informatizării administraţiei publice locale, realizat cu sprijinul UNCJR – Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, a stat la baza dezbaterilor din cadrul evenimentului şi a reliefat dinamica anului 2007 în comparaţie cu anul 2006.

  

Concluziile conferintei ANIAP

 – Toti invitaţii si-au exprimat satisfacţia asupra conţinutului evenimentului, a calităţii organizatorice a acestuia şi a faptului că ANIAP este o asociaţie profesională puternică ce promovează informatizarea administraţiei publice într-un mod dinamic şi profesional;

– Devenită tradiţională în promovarea tuturor tehnologiilor sau a soluţiilor care pot sprijini proiectele administraţiei publice, conferinţa ANIAP a reunit şi în acest an o diversitate de tehnologii si parteneri. Cu mici excepţii, soluţiile prezentate s-au rezumat la prezentare de principii sau concepte, sfera demonstraţiilor practice fiind înlocuită doar de abordări conceptuale. Este evident că în lipsa unor proiecte cu obiective clare, bine ancorate în timp şi fundamentate financiar, furnizorii de soluţii îşi limitează eforturile doar în zona înţelegerii principiilor şi conceptelor.

– Cum era de aşteptat, zona de interes a reprezentat-o modalitatea de accesare a fondurilor structurale şi a posibilelor proiecte care pot fi finanţate de către acestea, mulţi furnizori de soluţii oferind inclusiv consultanţa necesară pentru scrierea acestora. De asemenea, de un real interes s-au bucurat prezentările soluţiilor italiene, soluţii care pot deveni un model şi pentru multe administraţii locale din România.

– În dorinţa de a servi mai bine cetăţeanul, asistăm la o creştere a proiectelor de G2C dar fără o fundamentare reală în back-office a acestora. Proiectele de G2G devin din ce in ce mai mult dorinţe pe hârtie şi lipsa de ritm a acestora în paralel cu cele de G2C vor conduce în mod evident la involuţia celor din urmă.

În urma dezbaterilor din cadrul mesei rotunde participanţii au concluzionat şi identificat, printre altele :

– Anul 2007 nu a fost un an spectaculos în implementări de sisteme informatice, ci mai degrabă unul al acumulărilor de bază, în infrastructura şi aplicaţii de gestiune financiară. Este dificil să dezvolţi servicii electronice atunci când nu reuşeşti să-ţi automatizezi furnizarea acestora în modul tradiţional şi mai ales atunci când resursa de specialitate lipseşte sau este supra-alocată 

– În lipsa unei strategii naţionale clare în domeniul de e-guvernare, a înfiinţării-desfiinţării de instituţii responsabile,  a menţinerii eronate a proprietăţii asupra accesului la bazele de date naţionale şi a abordării sectoriale de principiul „sistemul meu şi baza mea”, administraţia publică locală îşi va menţine trendul anilor 2006-2007,  respectiv – achiziţii infrastructură, conexiune internet şi sisteme informatice financiare 

– Încurajarea domeniului se poate realiza prin alocări financiare guvernamentale, coerente şi direcţionate, de genul altor programe guvernamentale care au încurajat realizarea unor obiective (programul săli de sport,  programul cămine culturale) cu obiectiv realizarea de servicii electronice şi dezvoltarea de sisteme integrate 

– Nu considerăm benefică crearea de reţele broadband fără a asigura sustenabilitatea acestora din punct de vedere al conţinutului digital ce trebuie să utilizeze aceste reţele şi în acest sens recomandăm abordarea alocărilor financiare din diferite surse de finanţare din perspectiva realizării serviciilor electronice şi nu a conectării în sine la internet

– Se impune o coordonare naţională a guvernării electronice, prin constituirea unei unităţi naţionale de management a proiectelor de e-government, unitate care să asigure cadrul implementării standardelor de organizare a proiectelor, dar şi de integrare, interoperabilitate şi securitate a bazelor de date locale/naţionale şi a serviciilor electronice oferite şi o proiecţie în teritoriu a acesteia la nivelul consiliilor judeţene

In acest sens, participanţii au concluzionat că se impun măsuri pentru :

– Elaborarea şi emiterea unei strategii de e-guvernare actualizate şi în acest sens se impun următoarele măsuri:

  1. Legislative –  inventarierea legislaţiei din domeniu, abrogarea actelor normative depăşite, amendarea actelor normative care încă mai pot fi utilizate, emiterea hotărârii de guvern pentru reglementarea domeniului
  2. Instituţionale identificarea tuturor instituţiilor cu implicare în domeniu (competenţe, roluri, bugete alocate şi analiza acestora), identificarea structurilor de specialitate din fiecare tip de administraţie şi unitate administrativ-teritorială, crearea premiselor de certificare a soluţiilor de  e-government
  3. Operative
  • Baze de date şi servicii –  identificarea serviciilor (aplicaţiilor) de bază care se utilizează în fiecare tip de administraţie şi unitate administrativ-teritorială, identificarea bazelor de date existente de nivel naţional, judeţean, local (structură, format, administratori) şi prelucrările acestora (de interes naţional, judeţean, local), identificarea nomenclatoarelor naţionale, judeţene, locale, identificarea standardelor posibile de aplicat sau a măsurilor de interoperabilitate, stabilirea serviciilor electronice prioritare de implementat
  • Comunicaţii identificarea tipului de comunicaţie existent, crearea reţelei administraţiei publice, crearea numelor de domenii internet unitar pentru administraţia publică

– Abordarea informatizării administraţiei publice locale ca măsură prioritară, într-o finanţare corespunzătoare de aproximativ 8 milioane euro/judet, reprezentând o alocare naţională de 336 milioane euro pentru realizarea infrastructurii hardware şi de comunicaţii; aplicaţii back-office non-GIS; aplicaţii back-office GIS; aplicaţii front-office (inclusiv servicii electronice); instruire de specialitate – administratori de sistem, utilizatori, beneficiari;

– Abordare judeţeană a proiectelor de e-government printr-o arhitectură centralizată a acestora, retele VPN ale tuturor autorităţilor locale dintr-un judeţ, standardizare la nivel de structuri de date, algoritmi de calcul şi rapoarte;

– Infiinţarea la nivelul consiliilor judeţene a unei unităţi de management şi de coodonare judeţeană a implementării sistemelor de e-guvernare;

– Revizuirea elementelor prevăzute în măsurile cu privire la e-guvernare şi continute de diferitele POS-uri;

– Tratarea reală a conceptului de Infrastructura Naţională de Date Spaţiale prin:

  • cooperarea între toate instituţiile publice în vederea realizării infrastructurii naţionale de date spaţiale şi crearea în acest scop a unui comitet inter-ministerial în parteneriat cu autorităţile locale
  • crearea consorţiilor GIS de utilizare / schimb în comun a datelor spaţiale şi crearea standardelor de gestiune şi comunicare a datelor spaţiale
  • realizarea unui geoportal naţional pentru accesul la nomenclatoarele de metadate şi date spaţiale
  • colectarea datelor spaţiale de către gestionarul lor de drept şi menţinerea lor la un nivel de accesibilitate şi actualizare adecvat
  • creşterea vizibilităţii proiectelor derulate pentru reducerea redundanţei şi utilizării eficiente a fondurilor

– Introducerea obligatorie în curricula cursurilor de instruire pentru funcţionarii publici a conceptului de e-government şi a modalităţii în care acesta este element de reforma pentru administraţia publică

– Introducerea unor indicatori de calitate reali pentru măsurarea performanţei implementării sistemelor de e-guvernare, atât la nivelul proiectelor naţionale cât şi a celor locale

– Urgentarea serviciilor de tip G2G în relaţia dintre administraţia centrală şi cea locală şi introducerea obligativităţii comunicaţiei electronice instituţionale

– Urgentarea elaborării şi adoptării standardelor la nivelul administraţiei publice precum şi a procedurilor de integrare cu SEN

Comentariile sunt închise.