Ediţia 2005

CONFERINŢA ANUALĂ – EDIŢIA 2005

În perioada 16-18 septembrie 2005, la Mamaia – Complexul Iaki, s-au desfăşurat lucrările conferinţei anuale ANIAP.

Conferinţa anuală ANIAP, eveniment dedicat soluţiilor de e-administraţie, a provocat profesional şi în acest an prin tematica sa – SISTEME INFORMATICE PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIEI – atât furnizorii de soluţii cât şi administratorii sistemelor din administraţia publică.

Eveniment dedicat exclusiv soluţiilor pentru administraţia publică, conferinţa anuală ANIAP a demonstrat că administraţia publică implementează conceptul de e-administraţie iar scopul major al tuturor realizărilor în acest domeniu o reprezintă cetăţeanul şi servirea acestuia într-o manieră modernă, eficientă şi transparentă.

Al�turi de 120 informaticieni din administraţia publică, mai mult de 50 de reprezentanţi ai furnizorilor de soluţii au onorat împreună cu alţi invitaţi de seamă prin prezenţa lor acest eveniment:  din partea Asociaţiei Oraşelor din România – preşedinte Ionel Chiriţă, din partea Asociaţiei Comunelor din România – preşedinte Emil Drăghici, prim-vicepreşedinte Mariana Gâju, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor – consilier Eugen Popa, director Viorel Cristea, director Gyorke Zoltan, director Mihai Creţu, expert UCRAP Costin Dragne, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei – consilier Zoltan Somodi, din partea U.S.A.I.D. – Victor Rădulescu – Project Manager, din partea Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii din România – preşedinte Andrei Luncan, vicepreşedinte Simona Muntean, din partea Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România – preşedinte Mircea Grigorovschi, din partea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor – director general Rodica Pârvu, din partea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj – inspector şef colonel Liviu Mihăiţă Dumitraşcu, din partea partea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor – şef serviciu maior Claudiu Zoicaş, din partea Universităţii de Construcţii Tehnice Bucureşti – profesor Florian Petrescu – şef proiect Amtrans, din partea Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie şi Fotogrammetrie – director general Ioan Stoian, din partea CCURISA – Margaret Finnicum Rieder, din partea ASE Bucureşti – coordonator program masterat „administraţie electronică” Mihai Florin, din partea Senatului României – senator Adriana Ţicău.

De asemenea au onorat evenimentul cu prezenţa lor trustul de presă IDG, trustul de presă AGORA, Revista FinWatch, Revista Română de Administraţie Publică Braşov şi presa locală.

Sponsorul oficial al conferinţei a fost compania MOBIFON.

Alături de parteneri tradiţionali ai ANIAP-ului precum ASESOFT, AVANTERA, CG&GC, CTCE PIATRA NEAMŢ, INTERGRAPH, MICROSOFT, MOBIFON, ORACLE, PM SOLUTIONS, SIVECO, SOFTWIN, SOBIS, conferinţa s-a bucurat de atragerea unor parteneri noi precum : PROSOFT++, NUXEO, INDECO SOFT BAIA MARE şi BIT TELECOM.

Deja tradiţionale, premiile anuale au constituit o recunoaştere a eforturilor tuturor celor care sprijină activitatea asociaţiei şi a celor care prin realizările lor demonstrează că e-administraţie se implementează.

De asemenea, bazat pe modelul concursului Comunităţii Europene – European Golden Crest, ANIAP a oferit premiile concursului Comunitatea Virtuală, concurs de web-site-uri ale autorităţilor locale din România.

 

 

Premiile conferinţei anuale ANIAP 2005:

PARTENERUL ANULUI 2005 – UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA – pentru sprijinul constant acordat asociaţiei

PARTENERUL ANULUI 2005 – PM SOLUTIONS – pentru proiectul managementul proiectelor TIC

FINANŢATORUL ANULUI 2005 – U.S.A.I.D. – pentru sprijinul constant acordat asociaţiei

e-ADMINISTRATION 2005 – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU – pentru transparenţa actului administrativ

SOLUŢIA ANULUI 2005 – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI – pentru implementarea sistemului informatic integrat

e-SERVICES 2005 – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA – INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF – pentru sistemul de informare electronică al cetăţenilor privind activitatea de urbanism din cadrul instituţiei

INFORMATICIANUL ANULUI 2005 – MIKLOS PAL GABOR – CJ Harghita – pentru activitatea deosebită din cadrul asociaţiei

PREMIUL DE FIDELITATE 2005 – MICROSOFT – pentru sprijinul constant acordat asociaţiei

PREMIUL DE LOBBY 2005 – Publicaţia eWEEK  – pentru promovarea media a asociaţiei şi a informatizării administraţiei publice

PREMIUL DE MERIT 2005 – MOBIFON – pentru proiectul WEB-START 

PREMIUL DE MERIT 2005 – INTERGRAPH COMPUTER SERVICES – pentru iniţiativa – Infrastructura Naţională de Date Spaţiale

 

Clasamentul evalu�rilor realizate asupra prezent�rilor din plenul conferin�ei ANIAP:

LOC COMPANIE MEDIE PUNCTAJ
1 INDECO SOFT BAIA MARE 4,55 223
2 INTERGRAPH COMPUTER SERVICES 4,49 220
3 ORACLE 4,35 213
4 PM SOLUTIONS 4,33 212
5 MICROSOFT 4,31 211
6 CG&GC 4,24 208
7 CTCE PIATRA NEAMT 4,18 205
8 SOBIS 4,16 204
9 SOFTWIN-Divizia BITDEFENDER 4,14 203
10 ASESOFT 4,06 199
11 Consiliul Judeţean DAMBOVITA 4,04 198
12 AVANTERA 3,96 194
13 SIVECO 3,86 189
14 MOBIFON 3,65 179
15 BIT TELECOM 3,59 176
16 NUXEO 3,45 169

 

 • 1 minim – 5 maxim ; 49 formulare valide

 

Activitatea în administraţie trebuie să servească publicului, să fie astfel organizată şi condusă încât, respectând legile, să vină în întâmpinare şi să soluţioneze problemele cetăţenilor, probleme multiple şi de o diversitate extraordinară.

Practic, deşi ele pot semăna, fiecare cerinţă a unui cetăţean – contribuabil este una specifică şi în general nu pot exista soluţii identice. De aceea, fiecare dintre componentele procesului decizional trebuie privită la nivelul administraţiei publice în funcţie de tipul acesteia (centrală, locală), spaţiul în care acţionează, categoria de servicii publice etc.

O decizie optimă, în cele trei etape ale sale de fundamentare / formulare / implementare are ca suport indispensabil o realitate existentă iar o decizie fundamentată depinde de calitatea informaţiilor care stau la baza ei, fiind tot mai mult recunoscută necesitatea creşterii interconexiunilor şi a complexităţii informaţiilor care pot influenţa în mod direct deciziile, decizii care la rândul lor pot afecta inclusiv calitatea vieţii.  Din acest motiv este necesară o abordare diferită în vederea monitorizării şi raportării datelor între diferitele nivele ale administraţiei, fiind absolut necesară eliminarea redundanţei datelor, realizarea interoperabilităţii informaţiilor şi diseminarea acestora între instituţiile publice şi, de ce nu, către toţi potenţialii utilizatori.

În contextul deciziilor fundamentate, informaţia spaţială joacă un rol important deoarece aceasta permite integrarea informaţiilor din domenii diverse şi vizualizarea / analiza acestora într-o manieră utilă, sugestivă şi eficientă. În acest sens, se evidenţiază necesitatea descrierii coerente şi accesibile a informaţiilor astfel încât acestea să poată fi utilizate la nivel naţional, acest concept fiind definit ca „Infrastructura Naţională de Date Spaţiale (INDS)”.

Conferinţa anuală ANIAP 2005 şi-a propus să analizeze soluţiile TIC pentru administraţia publică locală din prisma tabloului de bord al managerului, al informaţiilor de sinteză oferite de acestea şi, de ce nu, de procesul colaborativ dintre instituţii, iar în cadrul dezbaterilor din cadrul mesei rotunde să identifice modalităţile concrete de realizare a INDS, element fundamental al procesului decizional.

 

Concluziile conferinţei ANIAP :

– Toţi invitaţii şi-au exprimat satisfacţia asupra conţinutului evenimentului şi a faptului că ANIAP este o asociaţie profesională puternică şi promovează informatizarea administraţiei publice într-un mod dinamic şi profesional ;

– Soluţiile prezentate acoperă în marea lor majoritate doar deciziile managementului operativ şi într-o măsură foarte mică deciziile managerului strategic, tabloul de bord al managerului fiind doar un concept şi nu un modul deja implementat

– Informaţiile de sinteză necesare fundamentării deciziilor se regăsesc în module informatice distincte, prelucrarea integrată a acestora rezumându-se doar la nivelul resurselor financiare iar răspunsuri la întrebări de tipul „Cum afectează majorarea sau reducerea impozitelor şi taxelor locale comunitatea locală?” sau „Cât de oportună este o anume investiţie?” rămân în continuare atributul aparatului propriu de specialitate a autorităţilor locale pe baza prelucrărilor independente a informaţiilor de sinteză existente în fiecare departament ;

– În general, soluţiile prezentate au reliefat (1) situaţia actuală a procesului decizional din cadrul administraţiei publice, în sensul că acestea s-au axat pe problemele curente ale organizaţiilor pentru rezolvarea proceselor punctuale de tipul emiterea unei autorizaţii de construcţie, execuţia bugetară, plata ajutoarelor sociale etc. şi (2) integrarea sistemelor informatice reprezintă condiţia necesară dar nu suficientă pentru materializarea tabloului de bord al managerului în cadrul sistemelor informatice actuale;

– În mod sigur acest concept se va maturiza şi materializa pe măsură ce managerii strategici vor dori să ia decizii fundamentate pe informaţii de calitate, procesate în mod integrat, iar managerii operativi îşi vor relaţiona informaţiile de care dispun, astfel încât administrarea resurselor de care dispune o colectivitate locală să se realizeze cât mai eficient mai ales prin integrarea în contextul naţional ;

– Ceea ce reprezintă astăzi tabloul de bord al managerului în cadrul soluţiilor informatice pentru administraţia publică este de fapt o informaţie statistică şi care de cele mai multe ori este solicitată şi procesată de managerii operaţionali şi nu de cei strategici (ex: volumul încasărilor impozitelor şi taxelor locale, numărul autorizaţiilor de construcţie emise, volumul plăţilor de ajutoare sociale), iar legătura între aceste statistici în vederea fundamentării unor decizii de tipul înfiinţarea cantinelor de ajutor social în zonele unde există un număr ridicat al persoanelor beneficiare de ajutoare sociale sau introducerea unei noi linii de transport în comun în zonele cu trafic intens şi populaţie şcolară numeroasă se vor lua încă pe baza unor informaţii disparate şi, de foarte multe ori, lipsite de conţinut de calitate ;

– De asemenea, etapa de evaluare a efectelor deciziilor asumate se rezumă şi ea doar la nivelul situaţiilor curente de genul planificat-executat buget, planificat-încasat impozite şi taxe locale, planificat-realizat reparaţii drumuri fără a exista o prelucrare / procesare complexă a acestor informaţii de genul grad scăzut al colectării impozitelor şi taxelor locale dintr-o zonă cu numărul de contribuabili beneficiari de ajutor social ai zonei respective, nivelul plăţii ajutoarelor sociale şi munca prestată de beneficiari în folosul comunităţii. 

În urma dezbaterilor din cadrul mesei rotunde participanţii au concluzionat că INFRASTRUCTURA NAŢIONALĂ DE DATE SPAŢIALE reprezintă un element esenţial în fundamentarea deciziilor, iar din elementele care impiedică constituirea acesteia amintim :

– lipsa unui coordonator naţional şi implicit o lipsă de comunicare în ceea ce priveşte :

 • inventarul situaţiei curente în privinţa datelor spaţiale şi a sistemelor de prelucrare ale acestora
 • interoperabilitatea sistemelor informatice şi a structurilor de date rezultate din aplicarea prevederilor legale cu privire la registrele naţionale (evidenţa populaţiei, cadastru, agenţi economici) 
 • implementarea sistemelor informatice pentru prevenirea şi gestiunea situaţiilor de urgenţă, în condiţiile dinamicii legislative în domeniul gestionării acestora şi a lipsei unui sistem informatic integrat. Astfel instituţiile publice vor continua să desfăşoare acţiuni dispersate, necorelate şi cu eficienţă scăzută în ceea ce priveşte catalogul de clasificare al unităţilor administrativ teritoriale din punct de vedere al protecţiei civile, repartiţiei gestionării riscurilor şi a funcţiilor de sprijin, întocmirii hărţilor de risc etc.
 • realizarea standardelor de gestionare şi comunicare inter-instituţională a datelor spaţiale
 • metodologia de estimare şi evaluare a pagubelor provocate de situaţiile de urgenţă
 • vizibilitatea proiectelor şi sistemelor informatice în domeniul datelor spaţiale derulate la diversele niveluri ale administraţiei publice

– lipsa datelor spaţiale de bază şi de referinţă digitale şi cu acoperire naţională în vederea asigurării:

 • suportului topografic la scările necesare întocmirii planurilor pentru situaţiile de urgenţă
 • întocmirii hărţilor tematice de tipul: risc, geologice, utilizarea terenurilor etc.
 • întocmirii nomenclatoarelor de metadate şi a registrelor naţionale

– se impun măsuri pentru :

 • cooperarea între toate instituţiile publice în vederea realizării infrastructurii naţionale de date spaţiale şi crearea unui comitet interministerial în parteneriat cu autorităţile locale pentru acest obiectiv
 • crearea consorţiilor GIS de utilizare / schimb în comun a datelor spaţiale şi crearea standardelor de gestiune şi comunicare a datelor spatiale
 • realizarea unui geoportal naţional pentru accesul la nomenclatoarele de metadate şi date spaţiale
 • aplicarea Directivei Parlamentului European şi a Consiliului „INSPIRE” în România şi includerea experţilor ANIAP în componenţa grupului de lucru instituit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • formularea unui punct de vedere privind documentele proiectului AMTRANS
 • colectarea datelor spaţiale o singură dată şi menţinerea lor la un nivel de accesibilitate adecvat
 • creşterea vizibilităţii proiectelor derulate pentru reducerea redundanţei şi utilizării eficiente a fondurilor
 • implementarea unui sistem integrat de asistare decizională în situaţii de urgenţă cel puţin în primă fază în cadrul unui centru pilot care să creeze premizele generalizării ulterioare a acestuia la nivel naţional.

Partener permanent, ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INFORMATICIENILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – ANIAP  promovează conceptul de e-administraţie şi sprijină reforma administraţiei publice folosind mijloace moderne, respectiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiile.

Mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi şi le urăm sănătate şi succes în proiectele de viitor.

Comentariile sunt închise.