Ediţia 2003

CONFERINŢA ANUALĂ – EDIŢIA 2003

În perioada 5-7 septembrie, la Eforie Nord – Complexul Europa, s-au desfăşurat lucrările conferinţei anuale ANIAP.

Tema acestui an au reprezentat-o SISTEMELE INFORMATICE INTEGRATE, componentele şi securitatea acestora. Eveniment dedicat exclusiv soluţiilor pentru administraţia publică, conferinţa anuală ANIAP a demonstrat că administraţia publică implementează conceptul de e-Administraţie iar scopul major al tuturor realizărilor în acest domeniu o reprezintă cetăţeanul şi servirea acestuia într-o manieră modernă, eficientă şi transparentă.

Alături de cei peste 100 informaticieni din administraţia publică şi peste 80 de reprezentanţi ai furnizorilor de soluţii, pe lângă alţi invitaţi de seamă au onorat cu  prezenţa lor acest eveniment : Mircea Cosma – Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Emil Calotă – Preşedintele Federaţiei Autorităţilor Locale din România şi Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Silvian Ciupercă – Preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România, Emil Drăghici – Prim-Vicepreşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Dumitru Maxim – Secretarul General al Institutului Naţional de Administraţie, Viorel Cristea – Director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Benjamin Feit – Director adjunct al programului GRASP – DAI, Aurel Simionescu – Secretarul general UNCJR, Sirma Caraman – Preşedinte Asociaţia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judeţene din România.

De asemenea ne-au onorat cu prezenţa lor trustul de presă IDG, trustul de presă AGORA, Revista Naţională de Administraţie Publică şi Revista FinWatch.

Sponsorul oficial al conferinţei a fost compania MOBIFON.

Datorită complexităţii serviciilor pe care trebuie să le ofere cetăţenilor şi agenţilor economici, pe toate nivelele sale de organizare – centrale şi locale, implementarea sistemelor informatice în administraţia publică este o necesitate, iar interdependenţa informaţională între componente impune soluţii integrate.

Sistemul Informatic Integrat al administraţiei publice este un ansamblu de componente care trebuie să cuprindă cele două direcţii ale sale: “ front-office” şi “back-office”, să fie interoperabil, scalabil, transparent şi securizat.

Datorită faptului că cele mai multe implementări sunt din categoria componentelor unui sistem informatic integrat, respectiv infrastructură şi comunicaţii, management de document, arhiva electronică; management economic; management pentru gestiunea teritoriului; portal de informaţii şi servicii electronice; legislaţie; registre de stare civilă; securitate şi nu în ultimul rând o componentă care de cele mai multe ori este ignorată şi anume – resursa umană, lucrările conferinţei s-au structurat pe 3 secţiuni – INTEGRATORI, Componente ale sistemelor informatice integrate şi  Securitatea Sistemelor Informatice Integrate.

Alături de parteneri tradiţionali ai ANIAP-ului precum ASESOFT, INTERGRAPH, MOBITELCO-MOBIFON, ATS, SIVECO, SOFTWIN, INTRAROM, QUIDICO, WEST RAPID SOFT, SOBIS, CC INFO98 PETROŞANI, conferinţa s-a bucurat de atragerea unor parteneri noi precum: PRODINF, CG&GC, e-SIGN, IRIS, BEST INTERNET SECURITY, UTI SYSTEMS  şi nu în ultimul rând ECDL ROMÂNIA.

Comparativ cu ediţia anului trecut, toţi partenerii au înţeles că prezentarea soluţiilor sau a proiectelor, lansate la nivel de „slide-uri „ nu mai este acceptată de membrii ANIAP şi în acest sens au demonstrat real aplicaţiile implementate, fapt ce a conferit evenimentului o notă de profesionalism foarte ridicată.

S-au realizat demonstraţii de aplicaţii pe Internet, comunicaţii de voce-date la distanţă, atacuri cibernetice şi semnare electronică de documente în mod real, fapt ce concluzionează că evenimentul este net superior, din punct de vedere al calităţii profesionale tuturor evenimentelor ANIAP anterioare.

Felicităm toţi partenerii ANIAP din această conferinţă pentru susţinerea la un nivel atât de exigent a soluţiilor şi le urăm succes în viitoarele implementări din administraţia publică.

Deja tradiţionale, premiile anuale au constituit o recunoaştere a eforturilor tuturor celor care sprijină activitatea asociaţiei şi a celor care prin realizările lor demonstrează că e-Administraţie se implementează.

De asemenea, bazat pe modelul concursului Comunităţii Europene – European Golden Crest, ANIAP a oferit premiile concursului Comunitatea Virtuală, concurs de web-site-uri ale autorităţilor locale din România.

 

Premiile Conferinţei Anuale ANIAP 2003 :

PARTENERUL ANULUI 2003 – UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA – pentru susţinerea proiectului CARAVANA ANIAP

PARTENERUL ANULUI 2003 – SOFTWIN – Divizia BitDEFENDER – pentru campania promoţională destinată administraţiei publice locale

eADMINISTRATION 2003 – pentru participarea în CARAVANA ANIAP:

  • INTERGRAPH COMPUTERS
  • Consorţiul MOBITELCO – MOBIFON
  • Consorţiul INTRAROM –  SIVECO
  • ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS
  • ASESOFT INTERNATIONAL
  • QUIDICO SOFTWARE
  • GRASP-DAI

SOLUŢIA ANULUI 2003 – Domnului Preşedinte Mircea Cosma – CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA – pentru primul parteneriat public privat al administraţiei publice locale în domeniul sistemelor informatice integrate

DEBUTUL ANULUI 2003 – PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI – pentru implementarea sistemului informatic integrat al PMB

e-SERVICES 2003 – PRIMARIA ORADEA – pentru sistemul de informare electronică al cetăţenilor privind impozitele si taxele locale

PREMIUL DE MERIT 2003 – VIOREL CRISTEA – director MAI pentru susţinerea proiectului CARAVANA ANIAP

PREMIUL DE MERIT 2003 – ADRIANA ŢICĂU – secretar de stat MCTI pentru susţinerea proiectului CARAVANA ANIAP

INSTRUIREA ANULUI 2003 – ORACLE ROMANIA – pentru cursurile de Oracle Portal

INSTRUIREA ANULUI 2003 – INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE – pentru promovarea instruirii în domeniul informatic a funcţionarilor publici

INFORMATICIANUL ANULUI 2003 – DESPINA MANEA şi RADU MUGUREL PREDESCU

PREMIUL DE FIDELITATE 2003 – MICROSOFT ROMÂNIA  – pentru sprijinul constant acordat asociaţiei

PREMIUL DE LOBBY – REVISTA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  – pentru promovarea media a asociaţiei

PRIETENUL ANULUI – CCURISA – Maggie Finnicum şi Tom Conry – pentru sprijinul în implementarea sistemelor GIS din administraţia publică din România

 

Clasamentul evaluărilor realizate asupra prezentărilor din cadrul conferinţei ANIAP:

Loc Companie Punctaj
1. INTERGRAPH 282
2. UTI SYSTEMS 279
3. SOFTWIN – BEST INTERNET SECURITY 278
4. e-SIGN ROMANIA 276
5. CG&GC 265
6. IRIS 263
7. Advanced Technology Systems  ( ATS ) 261
8. ASESOFT INTERNATIONAL 255
9. ESRI ROMANIA 254
10. INTRAROM 254
11. PRODINF 246
12. SIVECO ROMANIA 246
13. QUIDICO SOFTWARE 245
14. MOBIFON – MOBITELCO 236
15. SOBIS 235
16. CC INFO98 PETROSANI 231
17. WEST RAPID SOFT 221

 

Concluziile conferinţei ANIAP :

– toţi invitaţii şi-au exprimat satisfacţia asupra conţinutului evenimentului şi a faptului că ANIAP este o asociaţie profesională puternică care promovează informatizarea administraţiei publice într-un mod dinamic şi profesional

–  asistăm la o maturizare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, atât la nivelul administraţiei publice dar şi la nivelul furnizorilor de soluţii, atât la nivel de cerinţe dar şi la nivel de oferte

–  sistemele informatice integrate nu mai reprezintă doar proiecte îndrăzneţe, ci realizări importante – fapt confirmat de implementările din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti, Consiliului Judeţean Prahova, Primăriei Generale a Capitalei

–  „e-administraţie” este un concept care se adresează tuturor categoriilor de funcţionari publici în vederea reformei administraţiei publice pentru o mai bună servire a cetăţeanului şi un management corespunzător al localităţilor

–  deoarece lipsa resurselor financiare reprezintă de multe ori obstacolul principal în implementarea soluţiilor de e-administraţie, conţinutul conferinţei ANIAP şi prezentarea autorităţilor locale care au implementat totuşi aceste soluţii au demonstrat că modernizarea administraţiei publice folosind tehnologia informaţiei este de fapt un doar un act de voinţă.

–  pentru o exemplificare şi mai concretă a acestei concluzii, „Soluţia anului 2003” a fost acordată Consiliului Judeţean Prahova care a reuşit să îmbine acoperirea financiară cu un management modern – Parteneriatul Public – Privat al Sistemului Informatic Integrat al Judeţului Prahova încheiat cu ASESOFT INTERNA�IONAL

–  nu ne-am aşteptat ca piaţa integratorilor de sisteme informatice pentru administraţia publică să fie aşa de redusă iar absenţa unor companii de renume în domeniul integrării sistemelor informatice, ne face să concluzionăm că de fapt acestea ori nu au ce demonstra administraţiei publice ori nu sunt decât nişte „antreprenori” de soluţii şi nu integratori în adevăratul sens al cuvântului

–  nici un integrator din cei care totuşi au ceva de spus pentru administraţia publică nu a prezentat însă o soluţie de integrare a modulelor deja implementate în administraţia publică, toţi oferind sisteme complete dar fără posibilitatea integrării bazelor de date existente

–  o surpriză deosebit de plăcută au constituit-o prezentările legate de securitatea sistemelor informatice şi prin clasamentul realizat de participanţii în conferinţă s-a demonstrat interesul din ce în ce mai mare faţă de aceste aspecte, justificat prin faptul că din ce în ce mai mult actul administrativ se realizează pe medii deschise (web)

–  datorită complexităţii soluţiilor de e-administraţie rolul informaticianului din administraţia publică nu se mai rezumă la chestiuni tehnice, ci se deplasează în sfera managementului de proiect. În acest sens, s-a propus Institutului Naţional de Administraţie să sprijine recunoaşterea conferinţei anuale ANIAP ca parte integrantă a programelor de şcolarizare-perfecţionare obligatorii pentru funcţionarii publici

–  de asemenea s-a propus ca Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici să sprijine demersurile ANIAP în vederea recunoaşterii profesiei de informatician din administraţia publică prin suplimentarea funcţiilor specifice a funcţionarilor publici cu funcţia de „consilier în informatică”

 

Am parcurs un an plin de provocări profesionale în domeniul sistemelor informatice pentru administraţia publică. Conferinţa anuală ANIAP a arătat tuturor participanţilor stadiul în care ne aflăm în abordarea şi implementarea conceptului de e-administraţie şi preconizăm sosirea unui an şi mai productiv în acest domeniu.

În spatele tuturor succeselor s-au aflat mii de ore de muncă susţinută şi dacă felicitările nu le primesc întotdeauna informaticienii din administraţia publică, este momentul să-i felicităm pentru puterea de muncă care au demonstrat-o şi pentru profesionalismul de care dau dovadă.

Dorim tuturor partenerilor noştri succes şi vigoare profesională în realizarea tuturor proiectelor pe care le au pentru administraţia publică şi de ce nu, să devină soluţia anului 2004 a conferinţei anuale ANIAP.

Partener permanent, ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INFORMATICIENILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – ANIAP  promovează conceptul de e-administraţie şi sprijină reforma administraţiei publice folosind mijloace moderne, respectiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiile.

Comentariile sunt închise.