Legislaţie

BREVIAR LEGISLATIV

În această secţiune vor fi publicate norme, legi, hotărâri sau proiecte de acte normative cu impact asupra activităţii asociaţiei noastre şi a membrilor ei.

De asemenea, ne propunem şi următoarele obiective:

  • Notificarea membrilor asociaţiei la apariţia actelor legislative din domeniu IT sau alte domenii care impun modificări în produsele informatice
  • Colaborare cu alte asociaţii profesionale pentru propuneri de modificări legislative sau clarificarea modului de aplicare a  actelor normative ce vizează activitatea administraţiei locale şi are tangenţă cu sistemul informatic (autorizare construcţii, acord unic, PUG, legea accesului la informaţiile publice, e-tax-payment , etc.)
  • Statutul informaticianului din administraţia publică
  • Comentariile sunt închise.