Adunarea Generală 2016

Data publicarii: mai 4, 2016

Dragi membri ANIAP,

În perioada 21-22 aprilie 2016, la Predeal – Sala de Ședințe a Hotelului Carpați s-au desfășurat lucrările Adunării Generale ANIAP 2016, cu următoarea ordine de zi – validare/excludere membri, alegerea Consiliului Director și a Președintelui asociației, alegerea și numirea persoanei împuternicite să efectueze demersurile necesare modificării Actului Constitutiv și a Statutului ANIAP, aprobarea situațiilor financiar-contabile pe anul 2015, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și alte probleme organizatorice.

Evenimentul a cuprins și următoarele evenimente:

 • Prezentarea programelor de finanțare europene 2014-2020
 • Administrații eficiente – Soluții de e-guvernare/Comunicații și securitate/Servicii electronice
 • Seminar de achiziții publice: Transpunerea noilor directive în domeniul achizițiilor publice
 • Seminar privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public
 • Tech-Net Microsoft

Comunicat de presă

În secțiunea Adunări Generale – Ediția 2016 veți regăsi toate documentele, respectiv arhiva foto a evenimentului.

Mulțumim tuturor participanților !

Echipa ANIAP

Adunarea Generală Brașov 2013

Data publicarii: aprilie 30, 2013

Dragi membri ANIAP,

Am publicat la secţiunea Adunarea Generală – Ediţia 2013prezentările susţinute în cadrul conferinţei, precum şi comunicatul de presă.

De asemenea, arhiva foto a Adunării Generale Braşov 2013 o puteţi vizualiza direct, sau prin meniul Arhivă Foto – Secţiunea Adunarea Generală 2013.

Avem rugamintea ca firmele ale căror prezentări nu se regăsesc, să ni le transmită prin e-mail la adresa bogdan@cjc.ro pentru a putea fi postate pe site (format pdf, ppt sau pptx).

 

Echipa ANIAP

Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)

Data publicarii: aprilie 6, 2012

Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS), Cod SMIS 37880

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în parteneriat cu Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică (ANIAP) și Asociația Comunelor din România (ACoR) va lansa în data de 19 aprilie 2012 proiectul cu titlul Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Dezvoltarea Capacității Administrative, axa prioritară 2 –  Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de intervenție 2.2 – Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor.

Obiectivul proiectului este asigurarea accesului oricărei instituții publice, persoane juridice și persoane fizice la un sistem unic de nomenclatură stradală, standardizarea modului de reprezentare și stocare a adresei la nivel național și operaționalizarea unui sistem și a unor mecanisme de lucru care să permită utilizarea standardizată și cu referință spațială univocă a numărului administrativ (adresa) precum și asigurarea accesului la o sursă unică și oficială pentru aceste date prin intermediul unor servicii electronice.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 3.180 de autorități ale administrației publice locale, unice responsabile pentru atribuirea și modificarea denumirilor străzilor și a numerelor administrative precum și de instituții ale administrației publice centrale și locale, consumatori de nomenclatură stradală în procesele de lucru proprii.

Valoarea totală a proiectului este 8.721.591,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 7.413.352,35 lei, durata de implementare a proiectului fiind de 20 de luni.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara va pune la dispoziția autorităților și instituțiilor administrației publice locale și centrale un registru unic, electronic, al nomenclaturilor stradale.

Registrul va genera efecte imediate precum:

 • practici unitare în atribuirea adreselor
 • evidență grafică unică a adresei
 • acces facil la aceeași informație
 • eliminarea costurilor inutile suportate atât de cetățean cât și de instituții
 • certitudinea destinației pentru intervențiile rapide (pompieri, poliție)
 • alinierea la practicile europene.